Category Archives: Uncategorized

Đề xuất nghiên cứu miễn visa du lịch, giảm thuế VAT du lịch do virus corona

Miễn visa du lịch và giảm thuế VAT 5%

Để “giải cứu ngành du lịch” vì dịch corona , Bộ Tài chính đang thực hiện rà soát, nghiên cứu để đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực, trong đó có du lịch, dịch […]

Ngành du lịch cũng cần được “giải cứu”?

Ngành du lịch ảnh hưởng bởi dịch cúm Corona

Tình hình kinh tế thế giới đầu năm thật ảm đạm vì dịch cúm virus Corona làm ảnh hưởng rất lớn đến tất cả các ngành kinh tế đặc biệt là ngành vận tải người và du lịch. Dự đoán ngành du lịch sẽ thiệt hại 5 tỷ USD nếu dịch cúm kéo dài đến […]